Thứ hạng Tên nhân vật Cấp độ
1 thanhnhanktvn1995 133016089
2 dokiruta2017 127627680
3 tamga1743 124300391
4 netphucdinh12 108280436
5 loveloi2000 99371558
6 hamaiki 97613018
7 lehieu_kute 95636803
8 origami567 82660481
9 BANG 80639926
10 nhoks2baby 70722724
gunny free xu
gunny free xu
gunny free xu
gunny free xu
gunny free xu
gunny free xu
bootstrap slider
gunny free xu
ScreenShot